Home

Welkom
De gebruikersvereniging Hagedis vertegenwoordigt zo'n 20 huisartsen diensten structuren (HDS) in Nederland die de applicatie CGM CALLMANAGER van Compugroup Medical Nederland B.V. gebruiken. In het kort is de missie van Hagedis als volgt.

Belangenbehartiging
De leden leveren via de applicatiecommissie en de ledenvergaderingen een inbreng in de doorontwikkeling van CGM CALLMANAGER. Regelmatig nemen leden deel aan panels waarin feedback wordt geleverd aan CompuGroup Medical Nederland B.V.. De applicatiecommissie van Hagedis bespreekt samen met CGM toekomstige ontwikkelingen in de eerste lijns gezondheidszorg zoals spoedpost en doorverwijzen en gezamenlijk wordt dat vertaald naar nieuwe functionaliteiten binnen CGM CALLMANAGER.

Kennisdeling
Via panels delen de leden onderling hun 'good practices' en dienen voor elkaar als vraagbaak. De leden kunnen elkaar ook via het forum van CompuGroup Medical Nederland B.V. in het voor leden bestemde deel van deze site vragen stellen en met elkaar in discussie gaan.

Informatievoorziening
De leden worden via de website en de nieuwsflits regelmatig geïnformeerd over actuele onderwerpen die betrekking hebben op CGM CALLMANAGER.

Mede door de inspanningen van gebruikersvereniging Hagedis, wordt ervoor gezorgd dat CGM CALLMANAGER ontwikkeld blijft, zodat het aansluit bij de huidige praktijk.

meer